سامانه فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافیکثبت نام متقاضيان ورود به طرح ترافيك سال 1397

متقاضيان مجوزهاي طرح ترافيك سال 1397 مي توانند از طريق اين سامانه اقدام به ثبت نام ( روزانه ، ماهانه ، فصلي ، سالانه ) كنند.

به متقاضيان توصيه مي شود قبل از آغاز به ثبت نام، راهنماي موجود در سامانه را  به طور كامل مطالعه و مطابق آن اقدام كنند. 

جهت بررسي سوال هاي متداول نيز مي توانيدبه قسمت پرسش و پاسخ مراجعه كنيد.

درصورت بروز هر گونه مشكل در فرآيند ثبت نام مي توانيد به قسمت ثبت و پيگيري مشكل مراجعه فرماييد.

جهت پيگيري و پرداخت ثبت نام از قبل صورت گرفته و يا گرفتن تاييديه طرح خريداري شده لطفا به اينجا مراجعه كنيد.